Matgledekorpset i Innlandet i spiss for nasjonal satsing

Matgledekorpset i Innlandet var landets første pilotkorps for bedre mat og måltider. Med stort engasjement, variert fagbakgrunn og smittende humør har de i løpet av 2019 besøkt 10 kommuner. I tillegg har 25 kommuner deltatt på kurs med korpset.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.09.2020

På bakgrunn av gode tilbakemeldinger og resultater fra Innlandet og Trøndelag lanserer landbruks- og matminister Olaug Bollestad nå 3 nye Matgledekorps samt en egen hjemmesiden for å inspirere til de gylne måltidsøyeblikk. Prosjektleder hos Fylkesmannen i Innlandet Turid Windjusveen Olsen og korpsdeltaker Charlotte Mohn Gaustad deltok på pressekonferansen og fortalte om Innlandet sine erfaringer. 

Svært godt mottatt

Matgledekorpset Innlandet har blitt svært godt mottatt av kommuneledelse, og fagarbeidere på kjøkken og helse. Vi har møtt så mange dyktige fagfolk som hver dag gjør sitt aller beste for at måltidene skal bli dagens høydepunkt. Med små endringer og grep kan det bli enda bedre. Vi har sett endringer på alle steder vi har besøkt.

Eksempler på endringer vi har sett er;

Praktiske endringer

 • Innkjøp av servise med farget kant
 • Anskaffelse av heve/senkebord også tilpasset rullestolbrukeres måltidsglede
 • Innføring av trillebord med fristende aftensmat
 • Utvidelse av spisesalen
 • Åpne for mulighet av å kjøpe inn fersk fisk eller lokale poteter

Bedre samhandling inkludert nye rutiner etter korpsbesøk

 • Institusjonene eller etaten ser nytten av å snakke med folk fra andre avdelinger, etater og med annen rolle/oppgave
 • Pårørende er jo en ressurs!
 • Etablert egne «aspirant» matgledekorps i kommunene etter modell av Matgledekorpset.
 • Innføre forslagskasse for ønskeretter og måltider.
 • Økt forståelse for at kjøkken og pleie er «to sider av samme sak».
 • Kommunal ledelse ser nytte av bedre kontakt med institusjoner og/eller eldresektoren

Økt kunnskap og kompetanse

 • Mange får en en «aha» følelse etter besøkene – løsningene ikke nødvendigvis kostbare.
 • Det er gøy å endre og det skapes  «vi følelse» i kommunene
 • Det å sette bruker i sentrum kan kreve en større «sammen er vi sterke» bevissthet.
 • Forståelse for brukerperspektiv og deres rett til egne valg synliggjør kokkene og kan avlaste pleiere.

Endret kommunal matpolitikk

 • Økt forståelse fra ordfører/rådmann for at lokale råvarer også hører hjemme på sykehjem.
 • Økt innsikt fra ordfører/rådmann om at mat og måltider er mer enn «fôr».

På bakgrunn av gode tilbakemeldinger og resultater fra Innlandet og Trøndelag lanserer landbruks- og matminister Olaug Bollestad nå 3 nye Matgledekorps samt en egen hjemmesiden for å inspirere til de gylne måltidsøyeblikk. Se; Matgledekorpset.no. Prosjektleder hos Fylkesmannen i Innlandet Turid Windjusveen Olsen og korpsdeltaker Charlotte Mohn Gaustad deltok på pressekonferansen og fortalte om våre erfaringer. Hør lydfilen her (lydfilen er sent over).

Les mer om oss på vår side.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.