Bli med på e-læringskurs for bedre mat- og måltidsopplevelser

Potetsuppe fra Lom helseheim
Potetsuppe fra Lom helseheim Foto: Statsforvalteren i Innlandet.

Landbruks- og matdepartementet har lansert et nytt e-læringskurs som skal bidra til gode mat- og måltidsopplevelser for eldre som bor hjemme og som bor på sykehjem. Kurset retter seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten og personer som jevnlig er i kontakt med pleietrengende eldre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.05.2021

E-læringskurset om mat og måltidsglede er et grunnkurs for dem som er opptatt av matomsorg for eldre mennesker. Kurset skal bidra til å øke kunnskap om mat og måltider, og ernæring og helse. Kurset tar også opp tema som matsvinn, bruk av lokale råvarer og restemat.  

– Mange eldre spiser for lite og feil mat. Derfor er det ekstra viktig at de får sunn og velsmakende mat i en hyggelig ramme, og at de selv får være med å velge hva de skal spise. Regjeringen har nettopp lagt frem en strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kurset skal inspirere og gi økt forståelse

Kurset er et tiltak innenfor rammene av Matnasjonen Norge og skal inspirere og gi økt forståelse for sammenhengen mellom mat, helse og god bruk av ressursene. Kurset består av fire deler. Du bestemmer selv hvilken del du vil begynne med. Kurset skal tas individuelt eller som en del av kompetanseutvikling på jobben. Om du lar deg inspirere, lærer noe nytt og får lyst til å bidra til gode matomsorgsendringer, er målet med kurset nådd.

Innlandet har som en av seks fylker med egne matgledekorps fått 150 gratislisenser til fordeling i 2021. Lisensene vil bli fordelt og organisert av Statsforvalteren. Det vil også bli mulig for kommuneadministrasjoner, frivilligheten og andre interessenter å kjøpe lisenser til eget bruk. Kursene har tatt utgangspunkt i de erfaringer og «gjengangere» vi har sett gjennom våre besøk hos ulike sykehjem.

For at et sykehjem og en kommune skal få effekt av sin deltagelse på kurset anbefaler vi at minimum 5 fra hver kommune/sykehjem delta på kurset sammen. Det bør helst være representanter fra ledelse, kjøkken og helse som tar e-læringskurset for best effekt og samspill.

Om dere ønsker å få tilsendt gratislisenser på e-læringen, ta kontakt med Turid Windjusveen Olsen (fmhetwo@statsforvalteren.no eller 90 77 13 26)  eller Guri Grønolen (fmopggr@statsforvalteren.no eller 97 02 95 46) hos Statsforvalteren i Innlandet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.