Utlysing av tilskudd i det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen

Landbrukskontoret for Os, Røros og Holtålen har sendt ut informasjonsskriv om årets søknadsomgang for utvalgte kulturlandskap. Søknadsfristen er 15. mai.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.04.2020

Retningslinjene gjelder for 2020 og er utarbeidet i samsvar med forskriften for utvalgte kulturlandskap i jordbruket og gjeldende «Områdeplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen, juni 2009», i tillegg til erfaringer og praksis fra forvaltning av tilskudd i området. Du finner informasjonsskrivet til nedlasting på denne siden.

Det blir gitt tilskudd til aktive setrer i drift, rydding og skjøtsel av arealer til bevaringsverdige bygninger og andre kulturminner, annen næringsaktivitet og andre tiltak som fremmer formålet med ordningen.

Rullering av ny områdeplanen er utsatt inntil videre pga. koronasituasjonen, og prinsipper for tildeling av tilskudd til strøm i Vangrøftdalen er ikke blitt tatt opp til bred diskusjon. For 2020 videreføres tidligere satser for tilskudd til aktive setre, og tildeling av midler til strømprosjektet blir vurdert i sammenheng med øvrige søknader og tildelt ramme fra Fylkesmannen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.