Norges første "fossilfrie seterdrift" er etablert

Hanne Østgaard og Erling Tingstad har virkelig tatt det grønne skiftet opp til setra. Seterbrukerne har i tett samarbeid med selskapet Energi+ investert i et effektiv og topp moderne solcelleanlegg med tilhørende batterienheter og energistyringssystem.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.07.2020

Nå skal stille og grønn energi drifte mjølkeanlegg, kjøling og strømbehov på hele setra ved Sætersjøen. Tilgang på stabil energi (strøm) er svært viktig i det moderne seterholdet. Moderne mjølkemaskiner og krav til kontinuerlig kjøling av mjølka krever tilgang på stabil strøm.

Ett av Norges utvalgte kulturlandskap

I området rundt Sætersjøen i Os kommune er det fire aktive seterbrukere med mjølkeproduksjon på setrene. Dette området er også en del av «Utvalgte kulturlandskap» i Os kommune. Området er valgt ut nettopp på grunn av seterlandskapet med tilhørende kulturlandskap og seterbebyggelse.

Måtte tenke nytt

Det har gjennom lengre tid vært jobbet med å få tilført strøm (gjennom nett) til dette området, men dette viste seg å være relativt kostnadskrevende, og seterbrukerne har ikke funnet det økonomisk bærekraftig å foreta denne investeringen. Dette har ført til at én av seterbrukerne har valgt å tenke alternativt, en «off-grid»- løsning basert på solcelleenergi. Vi er inne i det grønne skiftet, og tiltak for å redusere utslipp, tenke klima og bærekraft er viktige. Dette er også styrende for den offentlige virkemiddelbruken. Fylkesmannen har derfor gjennom ordningen «Utvalgte kulturlandskap» valgt å støtte dette prosjektet økonomisk.

Østgaard Tingstad har nå gjennom samarbeid med Energi+ m.fl. etablert et pioneranlegg for solcelle-energi på setra. Energi fra solcellene skal drifte mjølke- og kjøleanlegget, samt det øvrige energibehovet på setra. Behov for energi på setra er størst den perioden det faktisk er mulig å produsere nok energi fra solceller. I tillegg er det investert i relativt store batteripakker for å lagre og stabilisere strømtilgangen. Disse batteripakkene vil bli fraktet til hjemgården og benyttet i solcelleanlegget der utenom setersesongen.

Kan være en løsning for flere

Fylkesmannen har også bevilget midler til Norges Vel for at de skal dokumentere prosessen med etablering av anlegget, følge prosjektet underveis med registreringer av produksjon, forbruk, back-up behov, beregne kostnader og lønnsomhet m.m. Dette skal formidles til alle interesserte brukere via nyhetsbrev, sosiale medier, work-shops, fagdager og seminarer.

Det blir spennende å følge dette prosjektet, og Fylkesmannen ønsker lykke til.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner