Gran får det 46. utvalgte kulturlandskapet i Norge

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har sammen besluttet at området som strekker seg fra Granavollen over Tingelstadhøgda til Røykenvik blir det siste området som får status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket - i denne omgang.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.02.2020

Det nye utvalgte kulturlandskapet er ca. 45 km2 stort, med ca. 250 landbrukseiendommer. Nesten hundre aktive jordbruksforetak driver til sammen ca. 27 000 daa jordbruksareal i området.  I løpet av den nærmeste måneden vil Fylkesmannen fordele økonomiske rammer til de seks områdene i Innlandet som har denne statusen. Ansvaret for forvaltningen av tilskuddsmidlene til de utvalgte kulturlandskapene ligger fra 2020 hos kommunene. Kommunene vil lyse ut midlene med en søknadsfrist og retningslinjer for hvilke tiltak det kan gis tilskudd til samt satser og egenandeler for ulike tiltak.

I brevet Landbruksdirektoratet nå har sendt Fylkesmannen, blir det pekt på at navnet som er brukt lokalt er uhensiktsmessig langt (Granavollen-Tingelstad-Røykenvik). Direktoratet vil derfor inntil videre bruke kommunenavnet "Gran" (med "utvalgte kulturlandskap" som tillegg) om området. Tilsvarende er gjort i 5-6 andre områder. Det er også behov for en nærmere dialog mellom direktoratet og Fylkesmannen om eventuell justering av grenser.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.