Søknadsfrist for tilskudd fra klima- og miljøprogrammet

Fylkesmannen utlyser med dette tilskuddsordningen "Klima- og miljøprogrammet". Søknader må sendes elektronisk innen 15. februar 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.01.2019

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål for klima og miljø ved å gi tilskudd prosjekter og informasjonstiltak.  

De fylkesvise midlene skal tildeles etter offentlig utlysing. Tiltakene skal bidra til å:

  • styrke kunnskapen om klima- og miljøutfordringene og status for jordbrukets klima- og miljøarbeid
  • formidle kunnskap fra forskningen til praktisk jordbruk og rådgivingsarbeidet
  • utvikle verktøy/hjelpemidler for effektive klima- og miljøtiltak
  • prøve ut og formidle effekter av tiltak/virkemidler
  • spre informasjon om utfordringer og aktuelle klima- og miljøtiltak i jordbruket til næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og allmenheten

Tilskudd til fylkesvise tiltak skal nyttes til prosjekter av lokal eller regional karakter.

Målgruppe er organisasjoner og virksomheter som arbeider med å oppnå landbrukspolitiske målsettinger for bærekraftig jordbruksproduksjon og klima- og miljøtiltak. Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Se fullstendige retningslinjer i høyremenyen.

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes elektronisk gjennom en egen søknadsportal som er tilgjengelig gjennom Altinn. Lenke til søknadsportalen finner du på denne siden.

Du må ha/bli tildelt rettighet til å søke i Altinn på vegne av den organisasjonen/virksomheten du skal sende søknaden fra. For å kunne søke, må du være sikker på at følgende 2 punkter er oppfylt:

  1. Du må ha bruker i ID-porten, se denne siden for hjelp til å opprette bruker i ID-porten(dette er den samme personlige brukeren som brukes for andre offentlige tjenester som for eksempel digital postkasse). 
  1. Du må ha riktig rettighet i Altinn for organisasjonen. For å kunne sende inn søknad, må du ha rollen ”Primærnæring og næringsmiddel” eller ha enkeltrettighet til tjenesten «Klima og miljøprogram». Se denne veiledningen for hjelp til å sjekke om du har riktig rettighet

Dersom du ikke har riktig rettighet i Altinn, må en annen i organisasjonen/virksomheten som har rettighet til det, sende søknaden eller tildele slik rettighet til deg. Det kan f.eks. være den som er oppført som kontaktperson i Enhetsregisteret.  

Registrere kontonummer for utbetaling av prosjektmidler

Før du kan levere inn søknad, må du registrere riktig kontonummer. Det er dette kontonummeret som eventuelle midler fra Klima- og miljøprogrammet utbetales til. For å sjekke kontonummeret og eventuelt endre det, må denne tjenesten i Altinn benyttes.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.