Veileder og tilskuddsatser for regionale miljøtilskudd 2024

Grå seterlåve i forgrunnen omgitt av eng med gras og blomster, setertun i bakgrunnen
Foto: Stig Horsberg.

Tilskuddssatsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er nå fastsatt, og du finner dem i den nye veilederen om ordningen. Det er bare noen små endringer i årets tilskuddsregler.

Publisert 05.07.2024

I år blir det gitt høyere tilskudd for å anlegge striper med pollinatorvennlige blomster (soner for pollinerende insekter) dersom en bruker den regionalt tilpassede frøblandingen med stedegne arter som nå er tilgjengelig.

I tillegg er det presisert at slike soner/striper må være minst to meter breie for å få tilskudd. Tilskuddet blir gitt pr. løpemeter sone som er minst to meter brei.

Det er også presisert at en ikke kan få tilskudd til både ingen jordarbeiding om høsten og fangvekster sådd etter høsting på det samme arealet. Tilskuddssatsen for fangvekster er beregnet ut fra denne forutsetningen.

Du finner veilederen og informasjon om hvordan du søker på denne temasiden om regionale miljøtilskudd. Søknadsfristen er 15. oktober.