Ny ordning for klimarådgiving på gårdsbruk

Klimarådgiving på gården omfatter en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket.
Klimarådgiving på gården omfatter en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket. Foto: Karoline Finstad Vold.

Bønder i Innlandet kan fra søknadsomgangen 2021 søke tilskudd til klimarådgiving gjennom regionale miljøtilskudd (RMP). Satsene for tilskuddsordningen er nå fastsatt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.06.2021, Sist endret 24.06.2021

Klimarådgiving er et viktig verktøy for jordbruket i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og økt satsing på klimarådgiving er en del av satsingsområdene i Landbrukets klimaplan. I de forenklede jordbruksforhandlingene i 2020, ble det bestemt at klimarådgiving skal innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene fra 2021. Avtalepartene ble i møte den 18. mars enige om at klimarådgiving inngår i RMP som et nytt tiltak med en pilotfase på tre år fra søknadsomgangen 2021. Du kan lese mer om møtet og fullstendig rammer for tilskuddet på Landbruk- og matdepartementets hjemmeside her.

Tilskudd til klimarådgivingen er slik:

  • Klimarådgivingen skal omfatte en helhetlig gjennomgang av utslipp og opptak av klimagasser på gården, med sikte på å gjennomføre klimatiltak. Behov for klimatilpasning skal også inngå i rådgivningen.
  • Det skal utarbeides av tiltaksplan.Tiltaksplanen og kvittering for utført rådgiving må vedlegges søknaden.
  • Du kan velge mellom gardsbesøk (en-til-en- rådgiving) eller grupperådgiving.
  • Tilbydere av klimarådgiving skal være godkjent av Landbruksdirektoratet. Her finner du oversikt over godkjente rådgivere. 
  • Rådgiving og tiltaksplan må være ferdig til søknadsfristen 15. oktober.
  • Foreløpig sats for tilskudd til klimarådgiving er satt til kr 6 000 pr. foretak for rådgiving en-til-en og kr 2 000 pr. foretak for grupperådgiving.

Du kan søke om tilskudd til klimarådgiving som en del av tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet søknadsomgangen 2021. Det kan gis tilskudd for klimarådgiving som er gjennomført i en søknadsperiode, fra 15. oktober forrige år til 15. oktober i søknadsåret. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.