Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Digitalt kurs i solenergi for landbruket

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Nå kan du melde deg på kurs om solenergi i landbruket. Her får du bl.a. kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige faktorer med tanke på lønnsomhet.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 12.11.2020

Dette kurset blir gjennomført digitalt på Teams og går over to kurskvelder:

17. november kl. 19-22

24. november kl. 19-22

Når du melder deg på, blir du automatisk registrert som deltaker begge kurskveldene. Du melder deg på her. NB! Det står på denne siden (pr. 16.11) at kurset er gratis, men det koster kr 200, som en får beskjed om under påmelding.

Kurset arrangeres av Norges vel sammen med landbruksforvaltningen for Røros, Os og Holtålen. Fylkesmannen i Innlandet har støttet kurset med midler fra klima- og miljøprogrammet.

FAGLIG INNHOLD

- Introduksjon til solenergi

- Gjennomgang av sentrale energibegreper

- Støtteordninger og andre rammevilkår

- Investerings- og vedlikeholdskostnader

- Energisituasjonen på gårdsbruk i dag og hvordan solenergi kan bidra

- Viktige data for å tilpasse solenergianlegg - timeforbruk og energitilpassing

- Hvordan gjøre beregninger på muligheten for solenergi på gården - case

- Erfaringer fra en gårdbruker som har investert i solenergi

- Solenergi i distribusjonsnettet - hva må gårdbrukeren vite

Kontaktpersoner