Enklere å søke tilskudd til drenering og miljøtiltak i jordbruket

Denne uka har enda to nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord, og søkerne får raskere svar.

Publisert 13.02.2019

Fra 11.februar trenger du ikke lenger å sende papirsøknad til kommunen når du søker om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Det samme gjelder tilskudd til drenering av jordbruksjord. Ved å logge deg inn via Altinn kommer du til søknadsskjemaet, og her kan du hente opp veiledning og forklaringer dersom det trengs.

Det nye systemet sørger for rask og sikker søknadsbehandling. Søkeren kan hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden, sendes svaret og vedtaket til foretakets innboks i Altinn – eller til Sikker Digital Post (ev. brev i posten hvis søker ikke har digital postkasse) hvis du søker om tilskudd til drenering som privatperson.Har du spørsmål om søknad om tilskudd til SMIL eller tilskudd til drenering av jordbruksjord, ta kontakt med kommunen din. Det er kommunen som setter søknadsfrist.


Slik gjør du for å sende inn søknad

  • Gå til siden www.altinn.no på internett
  • Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson
  • Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) eller Tilskudd til drenering i jordbruket
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk)
  • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i
  • Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt

Har du spørsmål?

Spørsmål om tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord skal rettes til kommunen.

Mer informasjon om ordningene, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du på

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/

og

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Her finner du også nyttige tips til utfylling av søknadskjema for SMIL, om hvilke opplysninger og dokumenter det er bra og ha tilgjengelig før du starter å fylle ut søknadskjemaet.

Veiledningsvideo for søkere ligger på fagsidene hos Landbruksdirektoratet under panelet Hvordan søke?

Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til support@landbruksdirektoratet.no.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.