Kan "biostimulanter" gi potetene mindre behov for gjødsling?

Potetåker, Østre Toten
Potetåker, Østre Toten Foto: Thomas Smeby / Thomas Smeby.

På en markdag på Skreia tirsdag 16.8 kl. 9 kan du få vite mer om effektene av såkalte biostimulanter. Tiltaket er støttet med tilskudd fra Statsforvalterens klima- og miljøprogram. Bruk av biostimulanter er prøvd ut for å redusere mengden handelsgjødsel og samtidig opprettholde avlinger og kvalitet i potetene. 

Publisert 11.08.2022

Biostimulanter blir fremhevet som et middel som forsterker potetplanta. De utnytter ulike mekanismer for stimulering av plantevekst. I et prosjekt med utprøving av biostimulanter i potet i 2021, så Norsk landbruksrådgiving (NLR) at behandling ved setting kan gi mer avling og flere knoller.

Nitrogengjødsling kan være en kilde til forurensing i vann ved utvasking og kan bidra til utslipp av drivhusgasser. God kvalitet er det beste tiltaket for å redusere klimaavtrykk i plantekultur. Forsøkene med biostimulanter i 2021 indikerte at biostimulantene brukt ved setting av potetene kan gi raskere spiring og vekst og bidra til mobilisering av næringsstoffer fra jordet.

De som vil høre og se mer om dette kan møte opp på et felt med sorten "Lady Claire". OBS! På grunn av varsel om mye nedbør, blir frammøte på gardstunet til feltverten; Helgestadlinna 56. Tiltaket er støttet av Statsforvalteren i Innlandet med midler fra Klima- og miljøprogrammet for jordbruket.

Tema er vekstavslutning og biostimulanteffekt ved setting og ved redusert grunngjødsling – NLR Innlandet har et forsøksfelt med Acadian og Acrecio behandling ved setting.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.