Frokostmøte med Statsforvalteren sin enhet for helse- og omsorg 2024

Dato:
7. juni 2024 - 6. desember 2024
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkeslegen i Innlandet
Målgruppe:
Ledere og tjenesteytere i kommunene med roller knyttet til de temaer som vil bli belyst i møtene. Kommunen må selv videreformidle til aktuelle ansatte som dette er nyttig informasjon for.

Statsforvalteren i Innlandet ved enhet helse- og omsorg inviterer kommunene til digitalt frokostmøte første fredag i måneden, fra klokken 08:30 til 09:15.

Publisert 07.03.2024

Statsforvalteren vil i møtene gi informasjon om følgende tema:

Dato

Tema

05.04.24

 

Plan, planstrategi og samfunnsplanlegging

 

03.05.24

 

Tre meldinger – felles satsning (Folkehelsemeldinga, opptrappingsplanen for psykisk helse, Bo trygt hjemme reformen)

 

07.06.24

 

Innlandsstatistikk (Utviklingstrekk i Innlandet)

 

06.09.24

 

 

Bærekraftige helse- og omsorgstjenester (Habilitering og rehabilitering, helsekompetanse og sammen om mestring – revidert veileder i lokalt psykisk helsearbeid)

 

04.10.24

 

Tilsyn – 5 tilsynsmetoder og klagebehandling

 

01.11.24

 

Tilskuddsforvaltning

 

06.12.24

 

Informasjon om nasjonale føringer for helse- og omsorgstjenesten for 2025.

 

Vi tar forbehold om endringer i oppsatt program.

 

Frokostmøtene vil foregå digitalt på Teams og første digitale møte blir fredag 5. april 2024.

Teamslenke til møtene finner du her: Klikk her for å bli med i møtet

Det er ingen påmelding til møtene.

 

Målet med møtene er å bedre informasjonsflyten knyttet til nevnte satsninger, samt åpne opp for innspill på temaer som kommunene ønsker fokus på. Enkeltsaker er ikke tema på disse møtene.

Informasjonen tar utgangspunkt i de utviklingsoppgavene enhet helse- og omsorg forvalter, men vi kan åpne opp for å fremme temaer innenfor hele velferdsområdet. Statsforvalteren i Innlandet vil prøve ut denne informasjonsmetoden i 2024, og arbeidet ledes av Fylkeslegen.

Dato:
7. juni 2024 - 6. desember 2024
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkeslegen i Innlandet
Målgruppe:
Ledere og tjenesteytere i kommunene med roller knyttet til de temaer som vil bli belyst i møtene. Kommunen må selv videreformidle til aktuelle ansatte som dette er nyttig informasjon for.