Frokostmøte med Statsforvalterens enhet for helse- og omsorg 2024

Dato:
5. april 2024 - 6. desember 2024
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkeslegen i Innlandet
Målgruppe:
Ledere og tjenesteytere i kommunene med roller knyttet til de temaer som vil bli belyst i møtene. Kommunen må selv videreformidle til aktuelle ansatte som dette er nyttig informasjon for.
Påmeldingsfrist:
5. april 2024 00:00

Statsforvalteren i Innlandet ved enhet helse- og omsorg inviterer kommunene til digitalt frokostmøte første fredag i måneden, fra klokken 08:30 til 09:15.

Publisert 31.05.2024

Statsforvalteren vil i møtene gi informasjon om følgende tema:

imagezxhkc.png

Vi tar forbehold om endringer i oppsatt program.

 

Frokostmøtene vil skje digitalt på Teams og første digitale møte blir fredag 5. april 2024.

Teamslenke til møtene finner du her: Bli med i møtet nå

Det er ingen påmelding til møtene.

 

Målet med møtene er å bedre informasjonsflyten knyttet til nevnte satsninger, samt åpne opp for temaer som sendes inn av dere for drøfting. Enkeltsaker er ikke tema på disse møtene.

Informasjonen tar utgangspunkt i de utviklingsoppgavene enhet helse- og omsorg forvalter, men vi kan åpne opp for å fremme temaer innenfor hele velferdsområdet. Statsforvalteren i Innlandet vil prøve ut denne informasjonsmetoden i 2024, og arbeidet ledes av Fylkeslegen.

Dato:
5. april 2024 - 6. desember 2024
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkeslegen i Innlandet
Målgruppe:
Ledere og tjenesteytere i kommunene med roller knyttet til de temaer som vil bli belyst i møtene. Kommunen må selv videreformidle til aktuelle ansatte som dette er nyttig informasjon for.
Påmeldingsfrist:
5. april 2024 00:00