Trivselsvertene i Gran kommune – en braksuksess

Trivselsvertene Lene Engen, Stine Skjelseth, Martha Skiaker Nilsen sammen med ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen.
Trivselsvertene Lene Engen, Stine Skjelseth, Martha Skiaker Nilsen sammen med ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen. Foto: Kristina Skamsar, Statsforvalteren i Innlandet.

På Gran har det skjedd flere gode tiltak etter at Inspirasjonskorpset var på besøk i oktober 2020. Det kunne ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen fortelle da Inspirasjonskorpset kom på et oppfølgende besøk. Trivselsvertene er et vellykket eksempel på at det å tenke nytt nytter i ei vanskelig tid.

Publisert 14.09.2021

Inspirasjonskorpset er et prosjekt som er etablert i forbindelse med utbruddet av koronaviruset i 2020. Prosjektet er satt i gang av Statsforvalteren i Innlandet, og målet er blant annet at kommunene skal inspireres til å tilrettelegge for en bedre hverdag for de eldre, gjerne på tvers av ulike tjenester.

— En viktig del av Statsforvalterens oppdrag er å inspirere folka som jobber i tjenesten på en måte som gjør at de får energi og blir nysgjerrige på hvordan de kan jobbe, for å sikre et godt tilbud, sier velferdsdirektør Eli Blakstad.

Samlingen foregikk på Granavollen i Gran kommune.
Samlingen foregikk på Granavollen i Gran kommune. Foto: Kristina Skamsar, Statsforvalteren i Innlandet.

Inspirasjonskorpset som var med til Gran denne dagen var Irene Hanssen, Ine Wigernæs, Torbjørn Løkken, Solveig Fiske og Morten Midtlien. Til stede fra Statsforvalteren var Eli Blakstad (velferdsdirektør), Turid Windjusveen (prosjektleder), Hanne Kjøsnes (prosjektleder), Anne Kathrine Fossum (kommunal- og samordningsdirektør) og Haavard Elstrand (miljø- og landbruksdirektør). Gran kommune stilte med en bred forsamling med deltagere fra frivilligheten, ansatte og ledere i kommunen og Lunner-Gran brann og redning.

Tiltak virker

Målgruppa for prosjektet er eldre, de som jobber med de eldre i kommunen og frivilligheten. Siden forrige møte med Inspirasjonskorpset har Gran kommune iverksatt flere tiltak som har vært veldig vellykket. Blant annet er det ansatt tre trivselsverter på sykehjemmene som legger til rette for trivsel og aktivitet sammen med de eldre. Erfaringer med tiltaket viser at trivselsvertene har stor betydning for beboerne. Etter at aktivitetstilbudet har økt har bruken av beroligende medisiner blitt mindre, beboerne sover bedre om natten og det er færre fallulykker kunne virksomhetsleder for sykehjemmene i Gran kommune Bodil Bakken fortelle. Statsforvalter og Inspirasjonskorpset lot seg begeistre over dette gode tiltaket, og mener at dette er til inspirasjon for flere kommuner i Innlandet.

Det var en lydhør forsamling som lot seg inspirere til videre arbeid.
Det var en lydhør forsamling som lot seg inspirere til videre arbeid. Foto: Kristina Skamsar, Statsforvalteren i Innlandet.

Brannkurs for frivillige

Alle husstander har ansvar for egen brannsikkerhet, noe som er et problem blant de eldre som ikke klarer å ta vare på egen sikkerhet. Dette vil Lunner-Gran brann og redning og Frivilligsentralen i Lunner og Gran gjøre noe med. De har laget et brannvernkurs for frivillige som skal bidra til å trygge de eldre i egne hjem.

— Det er slik at de eldre ikke klarer å ta vare på egne sikkerhet i den grad de bør. Derfor er dette et viktig prosjekt. Jeg har mye brannvernutstyr på kontoret mitt som de frivillige skal reise ut til de eldre med. De frivillig tar også med seg kaffe på termos, for den er viktig, sa avdelingsleder ved Lunner Frivilligsentral Mona Haugen.

Mona Haugen, Øyvind Haslestad og Torill Svendsbråten i Gran og Lunner Frivilligsentral.
Mona Haugen, Øyvind Haslestad og Torill Svendsbråten i Gran og Lunner Frivilligsentral. Foto: Kristina Skamsar, Statsforvalteren i Innlandet.

Til inspirasjon

Kultursjef i Hamar kommune Morten Midtlien og biskop Solveig Fiske bidro på hvert sitt vis med inspirasjon og refleksjon denne dagen. Midtlien fortalte om hvordan Hamar kommune måtte tenke nytt når pandemien inntok verden, og inspirerte nettopp til det – å tørre å tenke nytt. Solveig Fiske roste prosjektet og tiltakene som var satt i gang. Hun oppfordret videre til å samles rundt gode prosjekter fordi det skaper følelsen av å være innafor og ikke utenfor, og den følelsen er viktig uansett alder.

Solveig Fiske, biskop Hamar bispedømme.
Solveig Fiske, biskop Hamar bispedømme. Foto: Kristina Skamsar, Statsforvalteren i Innlandet.
Morten Midtlien, kultursjef i Hamar kommune.
Morten Midtlien, kultursjef i Hamar kommune. Foto: Kristina Skamsar, Statsforvalteren i Innlandet.

Veien videre

Statsforvalteren er imponert over Gran kommune og tiltakene som er satt i gang. Videre fremover ønsker kommunen å sette fokus på samspillet mellom kommune, frivillighet og andre aktører samt flere generasjonsmøter.

— En ambisjon for oss er at det som er født av Inspirasjonskorpset under koronaen skal få livets rett og føres videre, meddelte Randi Eek Thorsen til slutt.