Møt besøksvert Audhild

Audhild Myrvang stiller opp frivillig 2-3 ganger per uke for å sørge for smittevernsikre besøk på Åsnes sykehjem.
Audhild Myrvang stiller opp frivillig 2-3 ganger per uke for å sørge for smittevernsikre besøk på Åsnes sykehjem. Foto: Heidi Iren Gjerdrum.

Sårbare eldre er blant de som rammes hardest av pandemien. Åsnes kommune har fått midler fra tiltakspakken for sårbare eldre, og Audhild Myrvang er én av de som jobber frivillig for å gjøre en forskjell.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.03.2021

Pandemien har pågått i over et år, og de eldre er blant de som er ekstra hardt rammet av smittesituasjonen. Særlig blant pasienter på sykehjem har det vært strenge restriksjoner og svært begrensede muligheter for besøk. Etter hvert som sykehjemsbeboere har blitt vaksinert, har man igjen gradvis åpnet for besøk. Dette kan imidlertid ikke skje uten å ta forholdsregler for å begrense smitte – særlig sett i sammenheng med smittesituasjonen den siste tiden. Blant de som hjelper til med å overholde smittevernet, er Audhild Myrvang.

– Da jeg hørte at det var nedstengt og behov for besøksverter, meldte jeg meg med én gang for Frivilligsentralen! Jeg vet jo hvor trykket er.

Pensjonisten har selv jobbet på Åsnes sykehjem i 37 år, og stiller gledelig opp for å hjelpe til. Besøksvertsordningen innebærer at frivillige stiller opp noen dager hver uke for å ta imot besøkende til sykehjemsbeboere. Det har på det meste vært 18 frivillige fra Åsnes Sanitetsforening, Frivilligsentralen og pensjonister som ønsker å være med for å hjelpe sykehjemmet og de eldre i bygda.

Vi tar imot besøkende, ber de sprite hendene, deler ut munnbind og følger de til avdelingen pasienten ligger på. Vi sjekker også at ingen kommer fra røde områder. De aller fleste syns det er veldig hyggelig – og det gjør vi og! Vi får møte veldig mange takknemlige pårørende. Det er et stort behov for hjelp fra oss.

Gjør en forskjell

Myrvang ble kjent med ordningen gjennom å være medlem av sanitetsforeningen, og meldte seg som frivillig i november i fjor. Sykehjemledelsen har selv tatt initiativ til ordningen, og det er sykehjemmets leder som arrangerer ordningen og blant annet skriver lister over hvem som kan stille opp hver uke. Myrvang har etter mange års erfaring fra sykehjemmet god kjennskap til hverdagen til de ansatte.

– Arbeidspresset for de ansatte har vært klart større under pandemien med tanke på smitte. Alle de innlagte er vaksinert, men det er bare nå nylig. Pårørende er ikke vaksinert. Det er et veldig behov for å sikre smittevern under besøk, slik at pasientene kan få besøk av sine nærmeste på en trygg måte. Å være besøksvert er lite krevende, og en veldig givende måte å bidra på!

Myrvang er på sykehjemmet rundt to til tre dager i uka. Hun er klar på hva som er motivasjonen:

– Å gjøre en forskjell for noen. Noen pasienter får mer besøk enn de ellers hadde fått. Det er veldig givende å sitte her som omsorgsperson.

– Et godt eksempel

Åsnes har mottatt 500 000 kr. fra tiltakspakken for sårbare eldre, forteller Irene Imingen hos Statsforvalteren i Innlandet. Imingen jobber med oppfølgingen av kvalitetsreformen Leve hele livet.

Åsnes er et godt eksempel på hvordan kommunen samarbeider med frivilligheten for å gjøre hverdagen litt bedre for både de som jobber på sykehjemmet og de eldre.

Fylkeslege Harald Vallgårda understreker viktigheten av slike tiltak i denne tiden for å ta vare på våre eldre i Innlandet. Statsforvalteren i Innlandet har etablert et inspirasjonskorps som et mykt beredskapstiltak for å ha fokus på livsviktige tema under pandemien.

– Åsnes gjør mye bra, og de skal også få besøk av korpset for å se på andre aktiviteter for å gjøre hverdagen bedre for de eldre og de som jobber med de eldre. Det er nettopp dette vi ønsker, sier Vallgårda.

De frivillige har stilt opp godt over 1000 timer for å hjelpe til som besøksverter. Audhild er én av de.
De frivillige har stilt opp godt over 1000 timer for å hjelpe til som besøksverter. Audhild er én av de. Foto: Heidi Iren Gjerdrum.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Inspirasjonskorpset

Inspirasjonskorpset hos Statsforvalteren i Innlandet har som mål å fremme helse og trivsel blant de eldre, og å inspirere de som hjelper dem i hverdagen. Korpset skal gi kunnskap, opplevelser og inspirasjon tilknyttet relasjoner, mat og ernæring til både enkeltpersoner, kommuner og andre aktører. Ønsket er å skape livsgnist, og å bidra til at eldre får tilpasset seg en hverdag med smittevernhensyn på en god måte.

Har din kommune eksempler på lignende tiltak for eldre eller ønsker bistand fra Inspirasjonskorpset ta kontakt med Turid Windjusveen Olsen eller Hanne Kjøsnes.

Les mer om inspirasjonskorpset her.