Inspirasjonskorpset

Over 80.000 personer i Innlandet er over 65 år, og mange har nå fått hverdagen endret på grunn av koronaviruset. Å fremme helse og trivsel blant de eldre – og inspirere de som hjelper dem i hverdagen, er målet for Inspirasjonskorpset som Statsforvalteren i Innlandet har startet.

–Å fremme livsglede for eldre i tida som kommer, kan være livsviktig, sier statsforvalter Knut Storberget. Derfor har kriseledelsen hos Statsforvalteren i Innlandet opprettet Inspirasjonskorpset. Korpset skal skape trivsel og livsglede hos personer over 65 år.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sendte en hilsen til Inspirasjonskorpset på lanseringsdagen:

Livsgnist i en ny hverdag

Korpset på fem personer skal gi kunnskap, opplevelser og inspirasjon rundt fysisk aktivitet, relasjoner og mat og ernæring, både til enkeltpersoner, kommuner og andre aktører. De skal jobbe både digitalt og reise ut fysisk i Innlandet. Ønsket er å skape livsgnist – og bidra til at eldre får tilpasset seg en hverdag med smittevernhensyn på en god måte.

Statsforvalterens oppdrag – i ei ny tid

Å sørge for at tjenestene til de eldre i Innlandet har god kvalitet, er en del av oppdraget til Statsforvalteren i en normal situasjon. I korona-tida bidrar Inspirasjons-prosjektet til at Statsforvalteren får utført deler av det vanlige embetsoppdraget på en ny måte.

I tillegg er dette et prosjekt der Statsforvalteren prøver ut nye arbeidsmetoder for å få løst oppgavene sine i ei annerledes tid. Store kurs og fagsamlinger som Statsforvalteren ellers har hatt for å gi utvikling og påfyll til de som jobber i ulike kommunale tjenester, må erstattes med andre tiltak som ikke gir smitterisiko.

Et viktig grunnlag for arbeidet er stortingsmeldingen «Leve hele livet», som regjeringen la frem i 2018 – for å skape et mer aldersvennlig Norge. Aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene er sentralt i reformen. Arbeidet med Inspirasjonskorpset vil harmonere med tiltakene som Statsforvalteren gjør i «Leve hele livet».

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 11.06.2020

I dag lanseres Inspirasjonskorpset

Håkon Skaug er bonusmedlem i Inspirasjonskorpset. Å fremme helse og trivsel blant de eldre – og inspirere de som hjelper dem i hverdagen, er målet for korpset som Fylkesmannen i Innlandet lanserer i dag (11. juni 2020).


Medlemmer i Inspirasjonskorpset

Klikk på navnene nedenfor for en fyldig presentasjon.

Korpsmedlemmer

Medlemmene er hentet fra hele Innlandet og har en felles glød for å inspirere andre.

Torbjørn Løkken

Erling Jevne

Charlotte Mohn Gaustad

Irene Hanssen

Ine Wigernæs

Hva skjer framover?

Ønsker du besøk fra Inspirasjonskorpset? Send en e-post til: inspirasjonskorpset.innlandet@fylkesmannen.no

Prosjektets aktiviteter tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Prosjektet og aktivitetene vil også videreutvikles underveis.

Her kan du se et eksempel på dag med Inspirasjonskorpset 

Hør kommunalsjef Toril Gundersen fortelle hvordan det er å ha besøk av Inspirasjonskorpset.