Inspirasjonskorpset

Over 80.000 personer i Innlandet er over 65 år, og mange har nå fått hverdagen endret på grunn av koronaviruset. Å fremme helse og trivsel blant de eldre – og inspirere de som hjelper dem i hverdagen, er målet for Inspirasjonskorpset som Statsforvalteren i Innlandet har startet.

–Å fremme livsglede for eldre i tida som kommer, kan være livsviktig, sier statsforvalter Knut Storberget. Derfor har kriseledelsen hos Statsforvalteren i Innlandet opprettet Inspirasjonskorpset. Korpset skal skape trivsel og livsglede hos personer over 65 år.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sendte en hilsen til Inspirasjonskorpset på lanseringsdagen:

Livsgnist i en ny hverdag

Korpset på fem personer skal gi kunnskap, opplevelser og inspirasjon rundt fysisk aktivitet, relasjoner og mat og ernæring, både til enkeltpersoner, kommuner og andre aktører. De skal jobbe både digitalt og reise ut fysisk i Innlandet. Ønsket er å skape livsgnist – og bidra til at eldre får tilpasset seg en hverdag med smittevernhensyn på en god måte.

Statsforvalterens oppdrag – i ei ny tid

Å sørge for at tjenestene til de eldre i Innlandet har god kvalitet, er en del av oppdraget til Statsforvalteren i en normal situasjon. I korona-tida bidrar Inspirasjons-prosjektet til at Statsforvalteren får utført deler av det vanlige embetsoppdraget på en ny måte.

I tillegg er dette et prosjekt der Statsforvalteren prøver ut nye arbeidsmetoder for å få løst oppgavene sine i ei annerledes tid. Store kurs og fagsamlinger som Statsforvalteren ellers har hatt for å gi utvikling og påfyll til de som jobber i ulike kommunale tjenester, må erstattes med andre tiltak som ikke gir smitterisiko.

Et viktig grunnlag for arbeidet er stortingsmeldingen «Leve hele livet», som regjeringen la frem i 2018 – for å skape et mer aldersvennlig Norge. Aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene er sentralt i reformen. Arbeidet med Inspirasjonskorpset vil harmonere med tiltakene som Statsforvalteren gjør i «Leve hele livet».

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 13.07.2020

Gode inspirasjonseksempler fra kommunene

Fylkesmannen ønsker å samle gode eksempler på positive tiltak som allerede gjøres ute i kommunene for målgruppen, og bidra til å spre dette til de andre kommunene. Slik kan kommunene bli inspirert av hverandre. Her kan du finne eksempler på hva som gjøres i andre kommuner


Publisert 06.07.2020

Erling Jevne åpnet gården sin for eldre

Erling Jevne er medlem av Fylkesmannen i Innlandet sitt inspirasjonskorp. Stemningen var god da han fredag 3. juli, sammen med sin kone Inger Lise, åpnet gården sin for beboere og pårørende fra Bakketun bofellesskap og Dagsenteret på Tretten.


Publisert 26.06.2020

Det sa bare pang - og så stengte vi

Det var smertefullt for mange. Brukerne kjente på isolasjon, ansatte var redde for å smitte brukerne.» Kristin Opgård, leder ved Helse- og omsorgssenteret i Engerdal og Kine Vestad, leder for hjemmetjenesten til Inspirasjonskorpset som nylig besøkte kommunen.


Publisert 19.06.2020

Inspirasjonskorpset fikk høre om gode ansatte og hjelpere i Eidskog

Inspirasjonskorpset besøkte Eidskog kommune torsdag 18. juni. Innledningsvis delte kommunen sine erfaringer fra de siste månedene etter smitteutbruddet. Løsningsorienterte ansatte og en engasjert støtteforening har bidratt sterkt til at tiden etter smitteutbruddet har gått bedre enn forventet.


Publisert 12.06.2020

Til inspirasjon for hele Innlandet

Follebutunet i Gausdal kommune lå badet i solskinn og skapte en flott ramme da fylkesmann Knut Storberget lanserte Inspirasjonskorpset torsdag. Korpset skal bidra til at hverdagen blir lettere for eldre som har hatt det vanskelig under korona-pandemien.


Publisert 11.06.2020

Charlotte Mohn Gaustad

Charlotte Mohn Gaustad er kokk, vokste opp på Kirkenær i Solør og bor i Hamar.


Publisert 11.06.2020

Irene Hanssen

Irene Hanssen er sjukepleier, har jobbet hos Fylkesmannen og bor i Hamar.


Publisert 11.06.2020

Ine Wigernæs

Ine Wigernæs er tidligere langrennsløper, vokste opp i Groruddalen og bor i Øystre Slidre.


Publisert 11.06.2020

Erling Jevne

Erling Jevne er tidligere langrennsløper og vokste opp på Jevne i Øyer der han nå er gardbruker.


Publisert 11.06.2020

Torbjørn Løkken

Torbjørn Løkken («Biri’n») er tidligere kombinertløper, vokste opp på Biri og bor i Hamar.


Medlemmer i Inspirasjonskorpset

Klikk på navnene nedenfor for en fyldig presentasjon.

Korpsmedlemmer

Medlemmene er hentet fra hele Innlandet og har en felles glød for å inspirere andre.

Torbjørn Løkken

Erling Jevne

Charlotte Mohn Gaustad

Irene Hanssen

Ine Wigernæs

Hva skjer framover?

Ønsker du besøk fra Inspirasjonskorpset? Send en e-post til: inspirasjonskorpset.innlandet@fylkesmannen.no

Prosjektets aktiviteter tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Prosjektet og aktivitetene vil også videreutvikles underveis.

Her kan du se et eksempel på dag med Inspirasjonskorpset 

Hør kommunalsjef Toril Gundersen fortelle hvordan det er å ha besøk av Inspirasjonskorpset.