-En dag vi kommer til å huske

Kommunalsjef for helse og mestring Toril Gundersen roser de ansattes innsats under den vanskelige tida som har vært. Inspirasjonskorpset med sine bidrag ble ønsket hjertelig velkommen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.10.2020

Første arrangementet på Sør-Odal alders og sykehjem siden mars

Fylkesmannens Inspirasjonskorps besøkte Sør-Odal kommune på torsdag, og det ble en dag med mange sterke inntrykk. I surt og kaldt vær ble den planlagte utendørskonserten med Erik Lukashaugen og Tarjei Nysted flyttet innendørs i 2. etg på Sør-Odal alders og sykehjem. Aldri har de opplevd å få trampeklapp etter første sang. Dette var en etterlengtet stund for brukere og ansatte som ikke har fått oppleve noen kulturarrangementer siden utbruddet i mars.

Sør-Odal til inspirasjon

I kommunehuset samlet ansatte og frivillige seg til en dag med faglig påfyll og refleksjon rundt hva de kan bidra med for å øke livskvaliteten til eldre som har fått hverdagen sin endret på grunn av covid 19. Korpsmedlemmene Erling Jevne, Torbjørn Løkken og Irene Hansen inspirerte de fremmøtte innenfor temaene fysisk aktivitet, matglede, kultur og relasjoner. Men etter endt dag viste det seg at Fylkesmannens utsendte ble om ikke enda mer inspirerte av å få innblikk i hvordan det jobbes i kommunen.

Prosjekt Hverdagsglede

Sadug Alfeli fortalte entusiastisk om den jobben ungdommer fra videregående gjør for de eldre i Prosjekt Hverdagsglede. De har ei gruppe som møtes hver uke hvor det arrangeres quis og bingo og serveres vafler. De bidrar med hagearbeid, handling og en god prat og hjelp i hjemmet. Han fortalte om sterke møter. Under et besøk uttrykte ei eldre dame at hun ikke hadde pratet på 3 dager. Han håper at flere ungdommer ser nytten av dette og Fylkesmannen tar dette med seg for å spre det gode initiativet ut i fylket.

Sør-Odals eget Matgledekorps

Det var en stolt gjeng med ansatte på Sør-Odal alders og sykehjem som like gjerne hadde startet et eget Matgledekorps for å sette fokus på hverdagsgleden rundt mat. De har blant annet lagd permer med inspirasjon til alle avdelinger, de har fått flyttet på tidspunkt for middag slik at brukerne også kan får lunsj og fokus på servietter og pent servise til helgene. Brukerne kan også få «ønskekost», noe som er spesielt viktig for de alvorlig syke. Underveis i møtet ble korpset utvidet til også å få med ansatte fra hjemmetjenesten, slik at fokus på matglede også sprer seg til de hjemmeboende.

Hvordan får vi tak i de som ikke har tjenester fra kommunen?

I Sør-Odal er det mange ildsjeler som bidrar sterkt for at eldre skal ha et tilbud om møteplasser og aktivitet. Sanitetsforeningen skaper aktivitet ute i grendene, men det er vanskelig å nå ut til de som kanskje trenger det mest. Dette er en problemstilling som gjelder for mange kommuner. Det er mange som kjenner på ensomhet i denne tida og hva kan gjøres for å få de med på de ulike aktivitetene som arrangeres? Eldrerådet ved Jorun Tovseth ønsker å ta dette videre for å se på hvordan kommunen kan mobilisere både for å nå ut, men også hvordan man kan få transportert de eldre.

En fantastisk dag

Kommunalsjef Toril Gundersen uttrykte avslutningsvis at de hadde hatt en fantastisk dag sammen med Inspirasjonskorpset. Å starte dagen med å høre musikk som flommet gjennom sykehjemmet igjen var rørende. Hun trakk frem at det er en sjelden anledning å kunne få sitte sammen på denne måten der alle har følt at de har blitt involvert. Nedpå og avslappet stemning la til rette for at de har kunne drøftet på tvers og de har gjort seg flere refleksjoner rundt tiltak de kan gjennomføre. Nå skal de i samarbeid med kommunelegen forsøke å åpne opp litt mer og gjenoppstarte de aktivitetene som har ligget nede for å skape trivsel og glede.