Nettverk samarbeid om bostedsløshet

Dette er et nasjonalt storbynettverk hvor formålet er å dele erfaringer og finne løsninger i kommunene knyttet til bostedsløshet.

Hovedansvaret ligger hos Husbanken, og deltakere fra Innlandet er kommunene Kongsvinger og Ringsaker. Gjøvik er også invitert med. Deltakerkommunene kan stille med så mange de vil fra egen kommune i digitale samlinger. Foiler fra samlingene sendes ut i nettverket.

Kontaktperson hos Husbanken er Liv Halset. Kontaktperson hos Statsforvalteren i Innlandet er Kim Åge Stenseth.

Husbanken skriver følgende:

Husbanken inviterer til et nettverk med erfaringsdeling og kompetansepåfyll mellom kommuner innenfor tema tilknyttet arbeidet med bostedsløse.

Hvorfor?

Husbanken har i dialog med kommuner sett et behov for en arena der kommunene kan ha erfaringsdeling, diskusjon og kompetansepåfyll for å finne gode løsninger i egne kommuner i arbeidet med at ingen skal være bostedsløse.

Det har tidligere vært invitert til informasjonsmøte 6. desember 2021 og en samling 27. april 2022. På det tidspunktet var ambisjonen å følge innovasjonsprosess som det har vært informasjon om. Rammebetingelsene ble endret slik at Husbanken måtte omprioritere ressursbruken. Behovet til kommunene er uendret så det er et ønske fra Husbanken å finne en god måte å samarbeide for at ingen skal være bostedsløse.

Hvordan?

Husbanken foreslår følgende fremgangsmåte for nytt samarbeid:

Månedlig digitale møter som består av

  • 30 min erfaringsdeling fra en kommune og/eller presentasjon innen tema bostedsløse
  • 60 min diskusjon mellom kommunene

Det er opp til kommunene å sette tema for møtet og holde i diskusjonene. Husbanken stiller med møteansvarlig som kan støtte opp kommunen med møteledelse og teknisk bistand.

I tillegg kan det inviteres det til webinar og/eller workshops for kompetansepåfyll og innspillsmøter.

Vi tester ut denne fremgangsmåten, men er åpen for justeringer etter hvert som vi gjør oss nye erfaringer. Slik at Husbanken kan tilpasse samarbeidet etter kommunenes behov. Eventuelle innspill og tilbakemeldinger kan gis til undertegnede.

Hva?

Tentativ aktivitetsplan

Dato

Erfaringsdeling og/eller presentasjon (30 min)

Presentør

Diskusjonstema (60 min)

Forberedelser/vedlegg

24.mar

Velkommen og intro til nettverket & presentasjon av boken «Bostedsløs - Politikk og praksis» av Evelyn Dyb

Evelyn Dyb

 Opp til kommunene

 

14.apr

Husbankens oppdrag 1 2022 Kartlegging av brukerreisen i midlertidig botilbud

Husbanken

Midlertidig botilbud

Husbanken sender ut leveranse fra Oppdrag 1 2022

05.mai

       

12.mai

       

09.jun

       

Ferie

       

11.aug

       

25.aug

       

08.sep

       

06.okt

       

03.nov

       

01.des

       

Forberedelser?

I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig at kommunene kan forberede seg slik at diskusjonene gir mest mulige nytteverdi. I disse tilfelle vil Husbanken sende ut materialet i forkant av møte.

Til informasjon: Tabellen er lagt ut på Statsforvalteren sin nettside i mars 2023. Den vil ikke bli løpende oppdatert på Statsforvalterens side, men oppdatering kan fås fra Husbanken.

Kontaktpersoner

Husbanken:

Liv Hulset, liv.hulset@husbanken.no

Statsforvalteren i Innlandet:

Kim Åge Stenseth, kim.stenseth@statsforvalteren.no