Antall søknader om separasjon for 4. kvartal 2021

Foto: pixabay / pixabay.

Statsforvalteren i Innlandet har foretatt en oppsummering av antall søknader for 4 kvartal 2021. Vi finner en merkbar nedgang for 2020 og 2021 sammenlignet med samme periode i 2019.

Publisert 06.01.2022

Statsforvalteren i Innlandet mottok pr. 4. kvartal 2021 134 søknader om separasjon. Tallene for 2020 er omtrent på samme nivå, da mottok vi 138 søknader i samme periode. I 2019 mottok Statsforvalteren 190 separasjonssøknader i 4. kvartal. Tendensen til nedgang i antall søknader så vi også ved 1 og 3 kvartal.

År Antall søknader om separasjon 4. kv. Antall gitte bevillinger 4.kv.
2019 190 190
2020 153 138
2021 152 134

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.