Presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling

Enhet for barnehage og opplæring avholdt 9. desember digital samling med presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling. 

Publisert 28.10.2020, Sist endret 15.12.2020

Målgruppen for den digitale samlingen var offentlige og private barnehage- og skoleeiere, barnehagemyndighet, ledere i PPT, lærerorganisasjonene, KS og elevorganisasjonene. Presentasjonene fra Fylkesmannen, professor Jan Merok Paulsen, samt oppsummering av gruppearbeid ligger under Dokumenter.