Ny utlysning - midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021

Bilde : Pixabay
Bilde : Pixabay

Statsforvalteren har igjen midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Kommunene oppfordres til å søke.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.08.2021

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. I læreplanen i kroppsøving er det et mål om at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter. Det er Statsforvalteren som utbetaler midler til kommunene.

Målet med tilskuddet

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Målgruppe:

Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.

Tildelingskriterier:

  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid. Opplæringen må i begge tilfeller som minimum være i tråd med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven når det gjelder svømmeopplæringens innhold, organisering og forsvarlighet.
  • Det kan søkes om midler på inntil 1 750 kroner per elev. Kommunene må dekke øvrige kostnader selv.
  • Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Søknadsskjema og frist:

Det søkes på vedlagte søknadsskjema, og det skal sendes kun ett skjema fra kommunen til Statsforvalterens postmottak. sfinpost@statsforvalteren.no

På vår hjemmeside finnes søknadsskjemaet i både pdf- og word-format.

 

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.