Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021

Bilde : Pixabay
Bilde : Pixabay

Kommunene kan søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.02.2021

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. I læreplanen i kroppsøving er det et mål om at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter. Det er Statsforvalteren som utbetaler midler til kommunene.

Målet med tilskuddet

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Målgruppe:

Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.

Tildelingskriterier:

  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid. Opplæringen må i begge tilfeller som minimum være i tråd med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven når det gjelder svømmeopplæringens innhold, organisering og forsvarlighet.
  • Det kan søkes om midler på inntil 1 750 kroner per elev. Kommunene må dekke øvrige kostnader selv.
  • Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Søknadsskjema og frist:

Det søkes på vedlagte søknadsskjema, og det skal sendes kun ett skjema fra kommunen til Statsforvalterens postmottak. sfinpost@statsforvalteren.no

På vår hjemmeside finnes søknadsskjemaet i både pdf- og word-format.

 

Søknadsfristen er 1. mai 2021.

Vi tar sikte på å behandle søknadene og utbetale midler i løpet av mai.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.