Standpunktkarakterer våren 2020

Kunnskapsdepartementet gir retningslinjer for tidspunkt for fastsetting av standpunktkarakter.

Publisert 05.05.2020

Denne våren er spesiell på alle måter, og lærere og elever har måttet forholde seg til en annerledes og krevende hverdag med fjernundervisning via ulike digitale læringsplattformer. Det er kjent at regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn i år. Dette har konsekvenser for blant annet tidspunkt for fastsetting av standpunktkarakter. Det har derfor vært nødvendig for Kunnskapsdepartementet å gi retningslinjer til skolene. Kunnskapsdepartementet ber lærere og skoleledere om å prioritere arbeidet med å sikre vurderingsgrunnlag for å kunne fastsette standpunktkarakter, og gir skolene mulighet til å fastsette standpunktkarakter helt mot slutten av opplæringen.

Fylkesmannen i Innlandet viser til Utdanningsdirektoratet sine sider om standpunktvurdering og fastsetting av standpunktkarakter. Du finner informasjon under fanen lenker på denne nettsiden.

Fylkesmannen understreker Kunnskapsdepartementets retningslinjer, og ber skolene om å arbeide for å sikre vurderingsgrunnlag og sette standpunktkarakter når grunnlaget foreligger. Skolene har mulighet til å sette standpunktkarakter helt fram mot avslutningen av skoleåret.

Reglene for å klage på standpunkt er som før og klagefristen er fortsatt 10 dager etter at eleven er gjort kjent med karakteren. Dersom eleven ber om begrunnelse, skal han/hun få det. Ny klagefrist blir i slike tilfeller 10 dager etter at begrunnelsen er gitt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.