Standpunktvurdering våren 2021 i grunnopplæringa

Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Våren er her, og det nærmer seg standpunktvurdering i grunnopplæringen!
Vurderingsforskiften er revidert, og Utdanningsdirektoratet har publisert veiledning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.04.2021

Fastsettelse av standpunktkarakter i grunnskolen våren 2021 skal følge forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og forskrift til friskolelovens kapittel 3. Kapitlene er revidert og var gjeldene fra 01.08.2020. I revisjonen av forskriftene ble flere av bestemmelsene forenklet, tydeliggjort og slått sammen. § 3-15 i forskriftene har noen nye begreper, men er ikke ment å være en realitetsendring for hvordan standpunktkarakterer skal fastsettes ut fra forskriftene. Det betyr at § 3-15 om standpunktvurdering fortsatt skal forstås i lys av § 3-3. I § 3-3 er det fastsatt at grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanen i faget.

Standpunktvurdering

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen. Standpunktkarakter kan settes så nært opp til avslutningen av opplæringen som mulig. Dette for å sikre best mulig vurderingsgrunnlag for elevene.

Les mer om standpunktvurdering på Utdanningsdirektoratet.no her

Midlertidig endring i vurderingsforskriften

På grunn av koronasituasjonen har regjeringen åpnet for at skoler kan gjøre tilpasninger i fag og timefordelingen i midlertidig forskrift. Kunnskapsdepartementet har fastsett at det dette skoleåret kan gjøres tilpasninger i fag- og timefordelingen dersom visse vilkår er oppfylt. I enkelte tilfeller kan det også gjøres avvik fra kompetansemål. Dette må vurderes lokalt av skoleeier, og det må legges stor vekt på elevenes beste i vurderingen av hvilke tilpasninger som blir gjort.2

Les Midlertidig forskrift her
Les Tolkingsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet her

Informasjonen om standpunktvurdering for 2021 er sendt ut til kommuner, friskoler og Innlandet fylkeskommune

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.