Eksamen og prøver

Illustrasjon av elev som gjør skolearbeid med nettbrett og ørepropper.
Bildet er hentet fra Pixabay

Statsforvalteren har som oppgave å følge opp regionalt arbeid med det nasjonale systemet som gjelder eksamen.

Publisert 06.10.2021

Oppgavene går ut på å administrere sensuren for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen og grunnskoleopplæring for voksne, og for sentralt gitt skriftlig eksamen i videregående opplæring.

Dato for fellessensur våren 2024, jf. Statsforvalteren i Innlandet sitt sensuransvar:

18. juni: grunnskolen
19. juni: norsk vg3
20. juni: fremmedspråk videregående opplæring
21. juni: norsk vg2 YF

28. mai: sensorskolering norsk vg2 YF og vg3
3. juni: sensorskolering grunnskolen

Statsforvalteren i Innlandet har sensuransvar for:

Grunnskolen:

  • Engelsk, norsk og matematikk. Sensuransvar for Innlandet.

Videregående opplæring:

  • Norsk vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Nasjonalt sensuransvar.
  • Norsk vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse, hovedmål og sidemål. Sensuransvar for Innlandet.
  • Språkfagene: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino, gresk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk, koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), latin, latvisk, litauisk, nederlandsk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, urdu og vietnamesisk. Nasjonalt sensuransvar.

Statsforvalterens oppgaver er bl.a.:

  • oppnevne sensorer
  • fordele besvarelser til sensorer
  • organisere og gjennomføre sensorskolering, fellessensur og klagebehandling
  • veilede skoler, skoleeiere og sensorer i bruk av PAS-eksamen og prøvegjennomføringssystemet

Klage på sentralt gitt skriftlig eksamen

Statsforvalteren i Innlandet har ikke klageansvaret for eksamensfagene i grunnskolen. I videregående opplæring har vi klageansvaret for de nevnte språkene, men ikke for norsk vg2 eller vg3.  

Fullstendig oversikt over hvem som har ansvar for klager i alle fag finner skoler og skoleeiere i PAS-eksamen under menypunktet Klageansvar.

Muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen er en lokalt gitt eksamen som skoleeier har ansvaret for.

Klageinstans-lokalt gitt eksamen

Statsforvalteren er klageinstans for klager på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet i grunnskolen. Klageinstansen for vurdering av skriftlig lokalt gitt eksamen i videregående opplæring er ei klagenemnd oppnevnt av fylkeskommunen.

Mer informasjon om eksamen finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

For henvendelser knyttet til PAS og gjennomføring av eksamen/prøver kan skoleansvarlig/skoler ta kontakt med oss på denne e-postadressen: sfin-pas@statsforvalteren.no