Tilsyn med Glommasvingen skole avdekket flere regelverksbrudd

Bilde: Pixabay

Statsforvalteren har sett på etterlevelsen av regelverket i Sør-Odal kommune våren 2021. Tema for tilsynet har vært skolens arbeid med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.06.2021

Det er gjennom tilsynet avdekket regelverksbrudd. Endelig tilsynsrapport er nå klar. Skolen var valgt ut på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne analysen tilsa at Sør-Odal kommune hadde en forhøyet risiko for nettopp regelverksbrudd. Statsforvalteren har ført tilsynene på tilsvarende måte som vi gjorde høsten 2020 og vinteren 2021, se tidligere publisert nyhetssak her 

Funnene ved Glommasvingen skole resulterte i brudd på 10 av 21 undersøkte områder. Mangelen på felles fremgangsmåter for dokumentasjon og mangler i oppfølgingen fra ledelsen av at regelverkskrav følges er to sentrale områder som ledet til flere av de bruddene Statsforvalteren konkluderte med. Skolen åpnet for snart to år siden, og er en såkalt «storskole», hvor alle skolene i kommunen ble samlet i en skole. Dette gjør at organiseringen kan skille seg noe ut fra mange andre skoler i Innlandet, ved at avdelingsledere er tillagt et stort ansvar for gjennomføring av for eksempel oppgaver knyttet til elevenes skolemiljø. Ansvaret etter loven kan imidlertid ikke rektor delegere fra seg.

Kommunen har nå fått vedtak med pålegg om retting av de avdekte regelverksbruddene. Statsforvalteren vil følge opp at regelverksbruddene rettes innen den gitte fristen.

Den endelige tilsynsrapporten kan leses under «Dokumenter».

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.