Kompetansepakker om barnehage- og skolemiljø

Illustrasjon hentet fra Pixabay
Illustrasjon hentet fra Pixabay

Utdanningsdirektoratet har utviklet kompetansepakker om trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO

Publisert 17.09.2021

Kompetansepakkene skal bidra til en kollektiv kompetanseheving, der ledelsen og hele personalet deltar i en felles utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Kompetansepakken skal bidra til å reflektere over holdninger, normer og barnehage- og skolekultur, og utvikle egen praksis og handlingskompetanse. Når dere jobber med kompetansepakken får dere innsikt i ulike faglige perspektiver på arbeid med barnehage- og skolemiljø, mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Å jobbe med kompetansepakker sammen, kan gi felles forståelse for hvilken praksis dere har i dag, og hvordan dere kan utvikle den videre.

Kompetansepakkene ligger på kompetanse.udir.no og er gratis og tilgjengelig for alle. Du kan logge på med Feide eller opprette en egen bruker.

Kompetansepakkene kan brukes i regional og desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Fagmiljøer som samarbeider med og støtter eiere, barnehager og skoler i deres langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.