Færre elever sier at de blir mobbet

Andelen elever som sier at de blir mobbet på skolen går ned i Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.02.2019

Resultatene fra høstens elevundersøkelse er klare. I 2017 svarte 7,3 prosent av 10. klassingene i Hedmark at de hadde blitt mobbet på skolen de siste månedene. For 2018 er andelen nede i 5,5.

Også i Oppland har andelen gått ned, fra 9,8 prosent i 2017 til 8,6 prosent i 2018. Det er fortsatt en høyere andel enn i 2016, da 6,8 prosent av elevene på 10. trinn oppga det samme.

Tallene inkluderer både de som oppgir å ha blitt mobbet av medelever på skolen og de som sier at de har blitt mobbet av voksne på skolen, men også de som svarer at de har blitt mobbet digitalt.

Tilsvarende tall for 7. trinn viser at det også der har vært en nedgang i andelen elever som sier at de har blitt mobbet de siste månedene. Andelen har gått ned fra henholdsvis 8,2 prosent til 7,8 prosent i Hedmark og fra 7,8 til 6,7 i Oppland.

Variasjonen mellom kommunene er stor, både for 10. og 7. trinn.

–  Det er positivt at det er færre elever som svarer at de blir mobbet, men fremdeles er det for mange elever som opplever mobbing i skolehverdagen, sier utdanningsdirektør hor Fylkesmannen i Innlandet, Ingrid Bøe.
- Det sier oss bare at arbeidet for å gi alle elever en trygg og god skolehverdag må fortsette. Ambisjonen er at ingen skal måtte oppleve mobbing.

Fra 1. august 2017 ble det innført et nytt regelverk om skolemiljø, som styrker elevenes rettigheter. Det innebærer at skolene har en aktivitetsplikt som skal sikre at de handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Udir har nylig lansert en nettressurs som skolene kan bruke for å finne de egnede tiltakene i skolemiljøsaker

Her finner du resultater fra Elevundersøkelsen 2018 for grunnskoler i Innlandet

 

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen, blant annet mobbing. Den gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak. I grunnskolen er undersøkelsen obligatorisk for 7. trinn og 10. trinn