Dronning Sonjas skolepris 2021

Likeverd og inkludering
Likeverd og inkludering Foto: Pixabay.

Dronning Sonjas skolepris deles ut til en skole som merker seg ut innen likeverd og inkludering. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til prisen i 2005.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.05.2021

Om Dronning Sonjas skolepris

Dronning Sonjas skolepris tildeles en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

 • Likeverd betyr at alle elever opplever at de møtes på en likestilt og verdig måte.
 • Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle elever opplever at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.
 • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
 • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
 • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Tiligere har Gjøvik videregående skole (2015) og Fagerlund skole i Ringsaker kommune (2012) stukket av med den gjeve prisen.

Nominasjonsprosess

Statsforvalteren i Innlandet har av Utdanningsdirektoratet fått i oppdrag å nominere kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2021. Prisen deles ut annet hvert år til en skole som utmerker seg  ved å praktisere likeverd og inkludering. Hennes Majestet Dronning Sonja tok i 2005 initiativ til etablering av skoleprisen, og den ble utdelt første gang i 2006. Statsforvalteren oppfordrer skoleeiere til å nominere sine skoler. Dersom det er ønskelig å nominere flere skoler, må skoleeier prioritere skolene. Det er også mulig å renominere kandidater fra tidligere år. Statsforvalteren nominerer skoler på bakgrunn av innspill fra skoleeiere. Skoleeiere har frist til 21. mai 2021 å nominere sine skoler som kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2021. Hennes Majestet Dronning Sonja skal etter planen dele ut prisen 2. desember 2021 på den prisvinnende skolen. 

Prisen omfatter

Med prisen følger heder, ære og positiv omtale.
I tillegg mottar vinneren av Dronning Sonjas skolepris 2021 følgende:

 • 250 000 kroner
 • Et kunstverk utformet av H.M. Dronning Sonja
 • Diplom

Juryen til Dronning Sonjas skolepris 2021 består av:

 • Inga Bostad, juryleder
 • KS (Kommunenes Sentralforbund)
 • Elevorganisasjonen
 • FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)
 • Skolelederforbundet
 • Utdanningsforbundet
 • Sametinget

Informasjonsbrev er sendt ut til alle kommunene i Innlandet, friskoler og Innlandet fylkeskommune.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.