Ekstra datainnhenting i BASIL og GSI

Utdanningsdirektoratet ønsker å få bedre innsikt i barnehage- og skolehverdagen vinteren 2021. Ekstra datainnsamlinger for barnehager og grunnskoler gjennomføres i mars. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.02.2021

Praktisk gjennomføring

Den ekstra datainnsamlingen vil pågå i perioden uke 10 til uke 12. I undersøkelsene vil vi blant annet kartlegge hvilke konsekvenser smitteutbrudd og smitteverntiltakene har hatt, hvilket tilbud barn og unge får, og hvordan tilbudet er sammenlignet med det ordinære tilbudet.

Kommunen, barnehagen og skolen må ha tilgang til UBAS (Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem) for å logge seg inn i BASIL og GSI.

Statsforvalteren skal følge opp kommunene og ha oversyn med innsamlingene. Om ønskelig kan statsforvalteren selv legge opp til et løp med kvalitetssikring innenfor fristene som er satt. De skal også gi faglig veiledning til kommuner og gi administrasjonsrettigheter til kommunen for UBAS-pålogging. Hvis dere har spørsmål til gjennomføring av innsamlingen, kan dere sende en e-post til basil@udir.no eller gsi@udir.no.

Barnehagene skal rapportere om:

  • Fraværsårsaker til barn og ansatte i uke 7
  • Vikarbruk i perioden 4. januar – 1. mars
  • Åpningstider og stenging av barnehagen i perioden 4. januar – 1. mars
  • Planleggingstid i perioden 4. januar – 1. mars
  • Tilbud til barn med spesialpedagogisk hjelp, og minoritetsspråklige barn i perioden 4. januar – 1. mars
  • Om barnehagen har hatt økte kostnader og mottatt ekstra midler fra kommunen i perioden 4. januar – 1. mars
  • Kohorter (gruppestørrelse) i perioden 4. januar – 1. mars

Vær oppmerksom på at åpne barnehager ikke skal rapportere.

Basil - Ny utsatt frist til 6. april klokken 23.59.

Grunnskolene skal rapportere om:

Se informasjon på Udir.no

Fylkeskommunale grunnskoler er fritatt for denne ekstraordinære innsamlingen. Kommunen sentralt skal heller ikke rapportere inn.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.