Svømmetilskudd for barnehager 2020

Fristen for å søke om svømmetilskudd har gått ut og Fylkesmannens midler for 2020 er brukt opp. I denne artikkelsen finnes lenke til rapportering på svømmetilskudd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.02.2020

Svømmetilskudd for barn i barnehage:
Tilskuddet skal bidra til å gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter og bli trygge i vann. Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddets ramme:
Det kan søkes om inntil 1900 kroner per barn det skal gis svømmeopplæring til. Målgruppen er barn i alderen 4-6 år som går i barnehage. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen.

Søknad:
Søknadsskjema finnes under lenken: Søknadsskjema 
Søknadsfrist 15. mars 2020.

Rapporteringskrav:
Kommunene og de frivillige organisasjonene skal rapportere til fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Frist for rapportering på bruk av svømmetilskudd og søknad om overføring av midler er satt til 10. januar 2021.

Rapportering kan gjøres her