BASIL 2021 - Årsmelding fra barnehagen

Alle barnehager som er i drift 15. desember 2021 skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i eget skjema.

Publisert 12.11.2021

Årets BASIL innrapportering for landets barnehager nærmer seg.
I BASIL er det lagt inn opplysninger om den enkelte barnehage basert på registerdata i Brønnøysundregisterene og Nasjonalt barnehageregister.
Fra 18. november 2021 kan kommunen sjekke at alle barnehager ligger i BASIL. Kommunene bes være oppmerksom på barnehager som er lagt ned, er nyåpnet eller har skiftet eier. Dersom barnehager mangler i løsningen, må informasjon om dette sendes til basil@udir.no så raskt som mulig.


1. desember 2021 åpner årsmeldingene i BASIL for barnehagene. Det kan være lurt at den i barnehagen som skal rapportere er tidlig ute med å logge seg inn. (UBAS passord utløper om de ikke har vært i bruk siste 12 mnd.)
I uke 48 skal barnehagene registre fravær og fraværsårsaker, som det skal rapporteres på i årsmeldingen i BASIL. Fraværsregistreringen er flyttet fra uke 43 til uke 48 for å få det tettere opp mot rapporteringstidspunkt for årsmeldingen.


11. januar 2022 er frist for kommunene til å godkjent årsmeldingene for alle barnehagene og kommunenskjema. 

Faglig veiledning for 2021 årsrapporteringen ligger under "Dokumenter".

Har din barnehage eller kommune spørsmål knyttet til årets utfylling kan dere ta kontakt med oss hos statsforvalteren.

Lykke til med årets BASIL-innsamling!