Tilsyn barnevernsinstitusjoner Innlandet 2022

Bilde av rapporter Foto: Statsforvalteren i Innlandet.

Enhet barnevern og familie skal etter barnevernloven føre tilsyn med institusjoner, sentre for foreldre og barn, og omsorgssentre for mindreårige asylsøkere. For tilsynsaktivitet 2022 er det utarbeidet en årsrapport og en oppsummeringsrapport. 

Publisert 17.04.2023

Institusjoner i Innlandet

I 2022 hadde Innlandet 10 barnevernsinstitusjoner, et senter for familie og barn, og et omsorgssenter for mindreårige flyktninger.

Gjennomførte tilsyn

Det ble i 2022 gjennomført 63 tilsyn med i alt 10 barneverninstitusjoner, to tilsyn med omsorgssenter for mindreårige asylsøkere og et tilsyn av senter for familie og barn. Høsten 2022 ble det gjennomført tilsyn med felles tema bemanning og kompetanse på alle institusjonene i Innlandet. For å lese årsrapporten og oppsummeringsrapport fra tilsyn med tema bemanning og kompetanse, klikk på lenkene i boksen til høyre.