Veileder for barn og unge med behov for ekstra oppfølging

Veilederen skal legge grunnlag for bedre samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.01.2016

Rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne er regulert i både Barnekonvensjonen og norsk lov.

Tiltak som gjennomføres for å oppfylle rettighetene, for eksempel på områdene helse og utdanning, skal ha som eksplisitt mål at barn med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet.

Med denne veilederen vil Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet legge grunnlag for bedre samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren.