Over 200 barnehageansatte i Aust-Agder har gjennomført grunnkurs

Barnehagefaglig grunnkompetanse er et tilbud til private og kommunale barnehager som ledd i satsingen "Kompetanse for framtidens barnehage".

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2016

I løpet av de tre siste årene har over 200 barnehageansatte deltatt på dette tilbudet i Aust-Agder. Tilbudet blir gitt fem heldagssamlinger og deltakerne får kursbevis etter å ha deltatt på alle samlingene. Flere av barnehagene har satt satsingen inn i sine kompetanseplaner og tilbyr kurset til alle nyansatte.

På femte samling den 19. januar i år var helsefremmende barnehager tema med blant annet Merete Lund Fasting, førsteamanuensis fra Universitetet i Agder. Hun snakket om sin forskning om barn, lek og lekesteder, og viste mange bilder og filmer av barn i lek fra sitt siste prosjekt om forståelse av barns kroppslige lek.

Tidligere i 2015 har vi hatt fire samlinger. Første til tredje samling var ved Kari Pape. Noen av temaene som ble tatt opp var rammeplanens helhetlige læringsbegrep, hvordan vi skaper trygge og utviklende relasjoner, om hvordan vi legger til rette for lek og vennskap i barnehagens hverdagsliv, og hvordan skape balanse mellom voksnes ansvarlighet og grenser, og barns rett til medvirkning og deltakelse.

Tema på fjerde samling var tidlig innsats med Ulrika Håkansson, psykolog fra Bufetat.

På femte samling hadde vi en gjennomgang av hva som karakteriserer en helsefremmende barnehage ved folkehelserådgiver Solveig P. Hervik, fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Her står lek, bevegelsesglede, psykososialt miljø i barnehagen og barns medvirkning sentralt.

Pyntet snøengel

Vi hadde også en gjennomgang av aktuelt lovverk, som Barnekonvensjonen og barnehageloven. Her var særlig barns rett til lek og medvirkning sentralt, i tillegg til det juridiske rundt taushetsplikt og opplysningsplikt for alle barnehageansatte. Dette var det jurist Line Duesund Svendsen fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som foredro om.

Samlingen var for cirka 50 assistenter og fagarbeidere fra barnehager i Froland, Tvedestrand, Arendal, Risør og Åmli kommuner, på Filadelfia på Harebakken.

Etter en varm lunsj, gikk vi ut i den fine, kalde, snødekte januardagen. Her fikk vi prøvd oss på ett veldig stort antall aktiviteter og leker som Merete viste og fortalte om. Vi fikk se nærmere hvordan steder påvirker barns lek, og fikk masse gode innspill til hvordan vi kan tilrettelegge for lek ute.

Dagen ble avsluttet med at deltagerne fikk utlevert kursbevis.

Takk for innholdsrike og fine dager!