150 deltakere på Fylkesmannens årlige frokostmøte under Arendalsuka

God samhandling rundt barn og unge som strever er ett aktuelt tema som engasjerer mange.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.08.2017

Tittelen på møtet var "På samme lag - med felles mål?". Alle er enige om at vi må komme tidlig inn og at vi må samarbeide – men hvordan få det til i praksis?

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl ønsket 150 deltakere fra ulike sektorer velkommen til samlingen – og understreket Fylkesmannens sterke engasjement for barn og unge.

Helsedirektør Bjørn Guldvog delte innledningsvis sine refleksjoner rundt ulike samfunnsmessige forhold som bidrar til utenforskap. Han trakk blant annet frem betydningen av faktorer som vold og misbruk, psykisk uhelse, nettsamfunnet og sosial ulikhet. Guldvog understreket med sitt innlegg at god helse ikke skapes i helsesektoren.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en modell for å få til bedre samhandling, som er på full fart inn i flere norske kommuner. Hovedtrekkene i modellen ble presentert av seniorrådgiver Liv Drangsholt fra KoRus Sør. Samfunnsforsker Karin Gustavsen er også engasjert i arbeidet med å implementere BTI i kommunene, i tillegg til at hun medvirker i flere ulike prosjekter og satsinger knyttet til barn og unge - og hvordan vi sammen kan hjelpe familier som strever. Hun delte av sin brede erfaring og presenterte «virksomme veier» til bedre samhandling. Liv Drangsholts og Karin Gustavsens innlegg er vedlagt, se dokumenter i menyen til høyre.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne delte avslutningsvis sine refleksjoner rundt temaet, og understreket også viktigheten av å snakke med barn og unge. Det er bred tverrpolitisk enighet om at vi må satse på tidlig innsats - vi må forebygge fremfor å reparere

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen avsluttet formiddagen med å oppsummere formiddagens inntrykk. Det gjøres mye godt arbeid, men vi må bli enda bedre til å jobbe sammen for å hindre utenforskap og bidra til at alle barn og unge får mulighet til å utvikle sitt potensiale. Det må jobbes for å gjøre hver og en av oss dyktigere og modigere i møte med de unge. Samtidig som det jobbes på systemnivå for å få gode «rammebetingelser». Til barns beste!