Tidlig innsats

To joggesko i sandProsjektet «Tidlig innsats - for god start» ble satt i gang av Fylkesmannen i 2010 med Åmli og Arendal som prosjektkommuner.

Barnas levekår og oppvekstmiljø de første årene av livet er helt avgjørende for videre utvikling. Omsorgssituasjon og oppvekstmiljø danner grunnlag for læringsutbytte gjennom hele skoletiden og er dermed avgjørende for utdanningsvalg og senere jobbtilknytning, sosial posisjon og helse.

Følg oss på Facebook.


Publisert 17.08.2017

Plan for tilsyn med barnevern og helsetjenesten etter drapet på Sørlandssenteret

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har satt sammen et tilsynsteam med representanter fra Helse- og sosialavdelingen og Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsynsteamet ledes av Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen, og teamet vil også få bistand fra Statens helsetilsyn.


Publisert 16.08.2017

150 deltakere på Fylkesmannens årlige frokostmøte under Arendalsuka

God samhandling rundt barn og unge som strever er ett aktuelt tema som engasjerer mange.


Publisert 10.01.2017

Markant økning i årsverk rettet mot barn og unge

Stadig flere kommuner satser på kompetanse og gode tjenester innen psykisk helse og rus blant barn og unge.


Publisert 16.09.2016

Fordypningskurs i Trygghetssirkelen

Mer enn 120 ansatte fra barnehager, helsestasjon,
barnevern og andre deltar på tre dager fordypningskurs i Trygghetssirkelen (COS).


Publisert 25.05.2016

Rapport om barn og unges miljø og helse

Folkehelseinstituttet har lagt fram en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse.


Publisert 12.02.2016

Barn som pårørende - resultat fra en multisenterstudie

Anbefalingene fra den store multisenterstudien retter seg mot kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og generelt.


Publisert 28.01.2016

Veileder for barn og unge med behov for ekstra oppfølging

Veilederen skal legge grunnlag for bedre samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren.


Publisert 21.01.2016

Over 200 barnehageansatte i Aust-Agder har gjennomført grunnkurs

Barnehagefaglig grunnkompetanse er et tilbud til private og kommunale barnehager som ledd i satsingen "Kompetanse for framtidens barnehage".


Publisert 30.11.2015

250 deltakere på tverrfaglig konferanse om barn

Bedre samhandling og barns rett til å bli hørt var tema for konferansen som fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder arrangerte 18. og 19. november 2015.


Barn og unge med behov for både barnevern og psykiske helsetjenester skal få gode og koordinerte tjenester til rett tid

Barn og unge med behov for både barnevern og psykiske helsetjenester skal få gode og koordinerte tjenester til rett tid.