Statsforvalter Stein A. Ytterdahl

Stein A. Ytterdahl tiltrådte som fylkesmann for det nye, felles fylkesmannsembetet for begge Agder-fylkene, 1. januar 2016. I 2018 ble navnet på embetet endret til Fylkesmannen i Agder. I januar 2020 fikk embetetene nye, kjønnsnøytrale navn, og Ytterdahl fikk tittelen statsforvalter i Agder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.01.2016

Ytterdahl er fra Farsund, der han fremdeles har sin bolig og familien.

Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, Institutt for Teknisk Elektrokjemi (1975), med tilleggsutdannelse i pedagogikk, samt lederprogram fra The International Forum, ved The Wharton School. Han har også diverse lederutviklingsprogrammer i Norsk Hydro, Elkem, Statoil og Outokumpu/Boliden.

Gjennom en 30-årsperiode har Ytterdahl innehatt lederjobber for  en rekke av våre store, nasjonale hjørnesteinsbedrifter:
Norsk Hydro – først ved forskningssenteret i Porsgrun, deretter som driftsleder ved Hydro Karmøy. For ELKEM har han først vært sekssjonssjef ved Lista Aluminiumsverk, deretter administrerende direktør ved Sauda Smelteverk. For Statoil først som personaldirektør i konsernet, deretter direktør ved Statoil Tjellbergodden. For Bredero Price Norway i Farsund (leverandør til bl.a Statoil) som administrerende direktør. For Handelshøyskolen BI var han direktør for høyere utdanning i en to-årsperiode før ferden gikk tilbake til industrien. For Boliden Odda (tidligere Norzink) som administrerende direktør.

I 2007 kastet han seg inn i ordførerkampen i hjembyen og ble direktevalgt som ordfører, der han representerte Arbeiderpartiet. 

Etter 4 år i ordførerstolen gikk ferden til Trondheim, som rådmann – en stilling han har hatt frem til han ble utnevnt som fylkesmann for Aust- og Vest-Agder i statsråd våren 2015.

Sidegjøremål:

Medlem av regjeringsoppnevnt ekspertutvalg «Ny kommunelov», fra 2013 – dd

Styremedlem Distriktssenteret, kompetansesenter for distriktsutvikling, fra 2014 – dd