Gi innspill til tiltaksplan for villrein innen 23. juni

Alle interesserte og berørte kan gi innspill til tiltaksplan villrein innen 23. juni (NB: fristen er forlenget fra 5. juni 2023). 

Publisert 15.05.2023, Sist endret 06.06.2023

Statsforvalteren i Agder inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområde, fram til 23. juni.

Det ønskes innspill både på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging og tiltak som krever endring i lov eller forskrift

Vi vil understreke at innspillssida i første fase av arbeidet ikke  skal være et diskusjonsforum for og imot ulike tiltak, men fokusere på forbedringer for villreinen.

Gi ditt innspill på denne lenken >

Her kan du avgi innspill på vegne av deg selv, en virksomhet eller organisasjon. Alle innspill går gjennom en saksbehandler før de blir synlige på våre nettsider. Svar som inneholder trusler eller æreskrenkelser blir ikke lagt ut.

Du kan levere innspillet anonymt ved å huke av for det i skjemaet.

Innspillene regnes som offentlig informasjon, og alle innspill som kommer inn vil bli publisert av oss i løpet av noen dager etter at vi har mottatt dem.

Les avgitte innspill på denne lenken > 

 

Kontaktpersoner