Tilskuddsordninger

Oppdatert 11.01.2022

Vi minner om at fristen for å søke statlige tilskudd til miljøtiltak gjennom Miljødirektoratets søknadssenter er fredag 15. januar for de fleste av tilskuddsordningene.  

Her følger en oversikt over en del statlige tilkuddsordninger for miljøtiltak over Miljøverndepartementets budsjett. Søknader om tilskudd sendes gjennom det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet.

Du kan gå direkte til søknadssenteret via https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/. Du kan registrere deg som søker og finne informasjon om søknadsprosedyren der, sammen med omtale av de enkelte tilskuddsordningene. Rapportering av tiltak det er gitt tilskudd til skal også skje gjennom søknadssenteret. Ta eventuelt kontakt med Statsforvalteren for veiledning.

Du finner også informasjon om tilskuddsordningene på nettsidene til Klima- og miljødepartementet.

Tilskuddsordninger som Statsforvalterens miljøvernavdeling forvalter: 

Se omtale i søknadssenteret av de enkelte tilskuddsordningene ved å klikke på lenkene under. For følgende tilskuddsordninger er søknadsfristen 15. januar:

Disse tilskuddsordningene har andre søknadsfrister:

Noen aktuelle ordninger som Miljødirektoratet forvalter:

Tilskudd til friluftslivsformål:

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for friluftsliv på fylkesnivå. Dette omfatter også de statlige tilskuddsordningene til friluftslivsformål. Mer informasjon finner du på nettsidene til Agder fylkeskommune.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.