Ny tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen har gitt tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal kommuner i Agder

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.09.2020

Fylkesmannen i Agder gir skadefellingstillatelse på én -1- ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal kommuner i Agder. Tillatelsen gjelder fra torsdag 10. september 2020 kl. 15.15 til torsdag 24. september 2020 kl. 12.00.

Torsdag 10. september kl. 12.20 fikk Fylkesmannen i Agder melding om at det var funnet et dødt værlam i området øst for Lauen i Hægebostad kommune. SNO konkluderte med at kadaveret var antatt drept av ulv kl. 14.20. 

Skadestedet ligger ca. 4 mil lenger sør-vest enn tidligere skader på grensen mellom Åseral og Bygland kommuner. Forrige skader i dette området var fra lørdag 29. august 2020. Fylkesmannen finner det rimelig å se disse skadene i sammenheng, og slik at samme skadegjører kan ha gjort skadene på begge plasser. For detaljer knyttet til tidligere skader i Agder sommeren 2020 viser Fylkesmannen til skadefellingstillatelser gitt 23.06.2020, 31.07.2020 og 22.08.2020.

Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av påførte skader og potensialet for videre skader på sau dersom ulv fortsetter å oppholde seg i skadeområdet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b og § 77, jamfør også forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 9, jamfør §§ 1 og 8.

Det er knyttet vilkår til tillatelsen. Se fullstendig tillatelse i høyre kolonne.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.