Jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2022

Rovviltnemnda i region 2 har fastsatt en samlet kvote på inntil 24 dyr for jakt på gaupe i 2022. Vedtaket kan påklages innen tre uker til Klima- og miljødepartementet.

Publisert 24.11.2021

Rovviltnemnda i region 2 har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2022. Nemnda har fastsatt en samlet kvote på inntil 24 dyr, hvorav inntil 7 hunner eldre enn ett år. En kvote på 22 dyr med inntil 5 voksne hunner iverksettes fra jaktstart. To voksne hunner, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene.

Kvoten er fordelt på fem jaktområder, tre av disse omfatter Agderkommuner:

  • Jaktområde II omfatter Bykle og Valle kommuner samt nordvestlige deler av Vestfold og Telemark, og er tildelt en delkvote på åtte dyr, inkludert én hunngaupe eldre enn ett år.
  • Jaktområde IV omfatter kommunene Åmli, Froland, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad samt sørvestlige deler av Vestfold og Telemark, og er tildelt en delkvote på tre dyr, hvorav én hunngaupe eldre enn ett år. 
  • Jaktområde V omfatter Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner (beiteprioriterte kommuner i tidligere Aust-Agder). I dette områder er det åpnet for kvotefri jakt.

Se Rovviltnemndas vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2022 for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.