Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

Vi minner om fristen for å sende søknad om erstatning for tap av husdyr som skyldes fredet rovvilt (gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn) er 1. november

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.10.2020

I tilfeller der tap av husdyr skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, har dyreeier etter søknad krav på erstatning for tap og følgekostnader.

Fristen for å søke om erstatning for husdyr drept eller skadet av fredet rovvilt er 1. november. Søknadsfristen må overholdes, og det er søkers selvstendige ansvar å søke innen fristen.

Selv om rovviltkontakt i Statens naturoppsyn har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Alle kadaver med status "antatt" og "dokumentert" tatt av rovvilt gjelder som dokumenterte skader i erstatningsoppgjøret.

Det er krav om elektronisk søknad gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Årets søknadsskjema vil se annerledes ut enn tidligere år, men spørsmålene er de samme som før. Pålogging skjer via ID-porten. Søkere som har søkt tidligere år vil fortsatt finne igjen sine søknader ved hjelp av e-postadressen og passordet som ble brukt til innlogging tidligere. Søknadsskjema finner du her.

Samarbeidsrådet for Sauekontrollen har vedtatt at det ikke skal være noen utveksling av data mellom Sauekontrollen og databasene til Miljødirektoratet. Dette medfører at alle søkere må ha individlister som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/ sykdomsinformasjon. Vi oppfordrer søkere til å skanne individliste og laste den opp i søknaden.

Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt finner du her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.