Strandryddeuka 2021

Bilde fra Hold Norge Rent - offisiell logo strandryddeuka
Bilde fra Hold Norge Rent - offisiell logo strandryddeuka

I år går Strandryddeuka av stabelen 11 - 19 september. Den store Strandryddedagen er 18 september, og i løpet av uka er det en rekke ulike temadager. Bli med på Norges største ryddedugnad du også!

Publisert 08.09.2021

Hold Norge Rent er initiativtaker til Strandryddeuka, med mål om å engasjere frivillige over hele landet til å ta et ekstra tak for en renere natur. Til inspirasjon for alle som ønsker å rydde har Hold Norge Rent satt sammen et program med temadager for Strandryddeuka 2021.

I portalen Rydde (app og nettside) kan du blant annet få oversikt over ryddeaksjoner, opprette egne aksjoner, og finne informasjon om lokale ordninger for håndtering av avfall etter frivillige aksjoner. I Rydde finner du også mer informasjon om Refusjonsordningen for utgifter knyttet til opprydning av eierløst marint avfall.

Program for strandryddedagen (se utfyllende program på HNR sine hjemmesider):

11.-12. september  Tur med mening
13. september  Rydd på valgdagen
14. september  Vi rydder i vannet – dykke og   vasseaksjoner
15.september  Barnas dag
16. september  Rydd med jobben
17. september  Vi rydder på land
18. september  Den store strandryddedagen
19. september  Vi rydder på hjemmebane – ta en for   laget