Søk støtte til lokale klimatiltak

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om Klimasatsmidler til noen typer kostnader knyttet til klimatiltak i bygg og anlegg. Fristen er 15. september. 

Det er også en egen utlysning av midler til utslippsfrie hurtigbåter, med søkefrist 14. oktober. 

Publisert 29.08.2022

Klimasatsordningen skal fremme klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner. Hovedsøknadsfristen var 15. februar, men for noen typer tiltak er det enda en søknadsfrist 15. september:

  • Tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg
  • Merkostnader for klimavennlige bygg og anlegg
  • Merkostnader for maskiner og kjøretøy
  • Merkostnader ved alle andre klimavennlige anskaffelser/innkjøp

Du kan lese mer om hvilke tiltak som er omfattet og hvordan du søker på Miljødirektoratets hjemmesider

Det er i tillegg en egen utlysning av midler som er øremerket til utslippsfrie hurtigbåter. Fristen er 14. oktober, og du kan lese mer om ordningen her