Klimasats i 2022 – digitalt inspirasjonsmøte 14. januar

Søknadsfristen 15. februar for Klimasats-midler for 2022 nærmer seg. Klimapartnere inviterer alle kommunene i Agder til å delta på nasjonalt inspirasjonsmøte fredag 14. januar. 

Publisert 13.01.2022

I møtet ønsker Klimapartnere å dele gode ideer og erfaringer fra tidligere klimasatsprosjekter, og en rekke kommuner vil presentere sine prosjekter. Inspirasjonsmøtet holdes fredag 14. januar kl 9.00 til 10.30 på den digitale plattformen Teams. 

Se hjemmesiden til Klimapartnere Agder for mer informasjon og påmelding: 
https://klimapartnere.no/arrangementer/digitalt-inspirasjonsmote-klimasats-2022/

Hva er klimasats?
Klimasats er en støtteordning administrert av Miljødirektoratet, og er rettet mot kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. På hjemmesiden til  Miljødirektorat finner du mer informasjon om hvilke tiltak som kan få støtte og hvilke krav som stilles til søknaden.