Tall fra nydyrkingssøknader i Agder

I 2020 kom det inn 81 søknader, og kommunene godkjente 923 dekar til nydyrking.

Publisert 10.09.2021

Antallet er det høyeste i perioden 2015–2020. Arealet er 1000 dekar mindre enn i 2019, som var året med mest areal godkjent i samme perioden.

Over halvparten av arealet godkjent i 2020 finner vi i Kvinesdal, Sirdal, Farsund og Vennesla.

Ca. 48 % av søknadene ble innvilget uten vilkår. I de tilfellene der vilkår ble satt, var dette ut fra hensyn til kulturminner, biologisk mangfold, landskapsbildet og miljøhensyn.

Lenke til tabeller og diagrammer.