Nytt søknadssystem for SMIL-midler og dreneringstilskudd

Digital innsending av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord fra 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2019

Søknader sender du til kommunen med innlogging via ID-porten/Altinn. Søknadskjemaet ble tilgjengelig 11. februar 2019.  Kommunen fastsetter frist for å levere søknad.

Søkerne har tidligere brukt papirsøknader. Det nye systemet skal sørge for rask og sikker søknads- og saksbehandling, til fordel for både søker og saksbehandlere i kommunen.

Søkeren kan hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden, sendes svaret og vedtaket til foretakets innboks i Altinn. Hvis du søker om tilskudd til drenering som privatperson, går svaret til Sikker Digital Post (ev. brev i posten hvis søker ikke har digital postkasse).

Har du spørsmål?
Spørsmål om tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord retter du til kommunen.

Mer informasjon om ordningene, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du på nettsidene til Landbruksdirektoratet:

Her finner du også nyttige tips til utfylling av søknadskjema for SMIL og drenering, om hvilke opplysninger og dokumenter det er bra og ha tilgjengelig før du starter å fylle ut søknadskjemaet.

Veiledningsvideo for søkere ligger på fagsidene hos Landbruksdirektoratet under panelet Hvordan søke?

Kontaktpersoner