Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022

Behov for økt ungskogpleie – søk om skogfond og tilskudd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.09.2022

Vi oppfordrer skogeierne i Agder å sende inn søknad om skogfond og tilskudd så fort som mulig, slik at midlene blir brukt opp i år. De fleste kommuner har frist for å søke tilskudd i slutten av november for tiltak i inneværende år. Ta kontakt med skogansvarlig i din kommune dersom du har spørsmål.

Vi forventer at store deler av Agders totale tilskuddspott til skogkultur på litt over 9 millioner brukes opp i løpet av høsten, men per dags dato er det ca. 5 millioner ubrukte tilskuddsmidler ute i kommunene.  

Selv om tilskuddsrammen til Agder økte i 2022, så tyder tallene på at aktiviteten har vært noe lavere så langt i år. Hittil i 2022 er det utført 9800 dekar med ungskogpleie som er registrert i skogfondssystemet. Til sammenlikning ble det utført totalt 26 000 dekar ungskogpleie i 2021. Statsforvalteren i Agder vurderer at arealet bør opp i ca. 40 000 dekar årlig for å gi framtidsskogen best mulig vilkår.

Forbruk av midler og tilskuddsprosent

Klikk her for å se tabellen i PDF-format

* Tilskudd til tettere planting til suppleringsplanting tildeles fra en sentral tilskuddspott som ikke belastes fra kommunens tildelte ramme. Det gis 30 % tilskudd til suppleringsplanting – må oppnå bonitetsavhengig minimumsantall per dekar. Tilskuddet gjelder for kostand for plantekjøpet + plantearbeidet. 

** Tilskudd til tettere planting for nyplanting gir 60 % tilskudd inntil 50 planter/daa utover fastsatte bonitetsavhengige minimumstall. Tilskuddet gjelder for kostnaden for plantekjøpet + plantearbeidet og belastes heller ikke den kommunale tildelte ramma.
* Tilskudd til tettere planting til suppleringsplanting tildeles fra en sentral tilskuddspott som ikke belastes fra kommunens tildelte ramme. Det gis 30 % tilskudd til suppleringsplanting – må oppnå bonitetsavhengig minimumsantall per dekar. Tilskuddet gjelder for kostand for plantekjøpet + plantearbeidet. ** Tilskudd til tettere planting for nyplanting gir 60 % tilskudd inntil 50 planter/daa utover fastsatte bonitetsavhengige minimumstall. Tilskuddet gjelder for kostnaden for plantekjøpet + plantearbeidet og belastes heller ikke den kommunale tildelte ramma.

 

Søknad

Lenke til informasjon om tilskudd til skogkultur og søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sin nettside

Søknad sendes enten elektronisk fra din skogfondskonto eller som papirsøknad til din kommune.

Husk: Søknadsskjema, kartskisse over hvor tiltaket er utført, bilag som faktura eller timer/kostand for eget arbeid. Sjekk kontonummer!

Satser

Lenke til snittkostnader for skogkultur i 2021 og anbefalte makssatser i 2022 for Agder

Noen kommuner bruker snittsatsene som Statsforvalteren i Agder har publisert, andre har tilpassede lokale satser. Se kommunenes egne retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler).

Endre bankkontonummer

Viktig! Sjekk hvilket bankkontonummer som står registrert på din skogfondskonto. Fra 1. januar 2022 er det kun skogeier selv som kan endre bankkontonummer på sin skogfondskonto. 

Lenke til Landbruksdirektoratets veiledning til endring av bankkontonummer på skogfondskonto

Merk: Det er viktig å gjennomføre steg 7 i veiledningsheftet. Dette ser vi mange glemmer, og dermed blir ikke bankkontonummeret oppdatert på S-konto selv om at du har fått beskjed at bankkontonummeret er registrer i landbrukssystemet steg 6.

Ta kontakt med skogansvarlig i din kommune dersom du trenger veiledning.

Logg inn på din S-konto her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk